Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

İş Paketi 5:
İş Paketi 5:

 

İP5: Kıyısal Bölge Orta-Ölçekli Atmosfer Modelleri

Amaçlar
1- Orta ölçekli bölgesel meteorolojik öngörülerin yüksek ayırımda üretilebilmesi için güncel / gelişmiş bir bölgesel atmosferik modelin Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye uygulanması
2- Aynı modelin bir kaç günlük öngörüler üretebilecek şekilde Avrupa Orta Ölçekli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) küresel modelinden veya başka bir kaynaktan elde edilen başlangıç ve sınır şartları ile günlük olarak çalıştırılması
3- Oluşturulan model öngörüleri sisteminin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü bilgisayarlarında aynı anda çalışabilecek şekilde uygulamaya konulması

Bugün dünyada, gerek araştırma kuruluşlarında, gerekse meteoroloji servisi veren kuruluşlarda, pek çok atmosferik dolaşım modeli kullanılıyorsa da, yukarıda verilen amaçlara uygun bölgesel bir model olan WRF modelinin öncelikle araştırma için kullanıma sokulması hedeflenmiştir.

“Weather Research and Forecasting” (WRF) modeli, operasyonel öngörüler kadar atmosferik araştırmalara yanıt verebilecek yeni nesil bir sayısal hava tahmini modelidir. Birden fazla dinamik merkez koduna sahiptir, 3DVAR adıyla anılan bir veri asimilasyonu sistemine sahiptir, ve paralel hesaplamaya olanak veren, gelişmeye açık bir yazılım mimarisi kullanır. Bölgesel öngörülerde geniş spektrumlu (sinoptik ve orta ölçekli) amosferik olayların incelenmesine olanak verir. Aslında model daha once benzer amaçlarla kullanılan, ancak son yıllarda terkedilen MM5 modelinin geliştirilerek yenilenmiş bir versiyonudur. Ayrıntılı bilgi http://wrf-model.org/index.php adresinde bulunabilir.

En önemlisi, modelin arkasında geniş bir geliştirici ve kullanıcı desteği vardır ve bu yönüyle gerçek bir “community model” (kullanıcı grubu modeli) niteliği taşır. Modelin gelişmesi, Amerika Birleşik Devletleri‘nde National Center for Atmospheric Research (NCAR), National Oceanic and Atmospheric Administration - National Centers for Environmental Prediction (NOAA-NCEP), Forecast Systems Laboratory (FSL), Air Force Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory (NRL), University of Oklahoma, Federal Aviation Administration (FAA) gibi kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Fiziksel, sayısal ve veri asimilasyonu alanlarındaki gelişmeler, modelin hesaplama verimliliği ve esnekliği sayesinde bu araştırma grubunun desteği ile modele kolayca uygulanabilmektedir.

Modelin fiziksel, sayısal yaklaşımları kaynak dökümanlarında bulunabilir. Modelin bir özelliği de hidrostatik varsayım kullanmadan orta ölçek topoğrafya etkilerini daha gerçeğe yakın temsil edebilmesidir. Ayrıca hesaplama parallel yürütüldüğü için, model alanı içinde çözünürlüğü farklı birden fazla alt-bölge seçilebilir.

Model önce ODTÜ DBE’nde parallel hesaplama ortamındaki derleyiciler ile kurulmuş ve denenmiştir. Bölgesel modelin sınırları ilgi alanımızdaki üç denizi, Doğu Akdeniz (Levant Baseni, Ege, Marmara Denizleri), Karadeniz ve Hazar Denizi’ni, ve komşu kara alanlarını kapsayacak şekilde seçilmiştir. Üst-modelde 12km çözünürlükle hesaplama yapılmış, Türkiye anakarasını ve komşu kıyısal denizleri kapsayacak şekilde seçilen bir alt-bölgede de 4km orta ölçekli çözünürlük kullanılmıştır.

Modelin başlangıç ve sınır şartları için veriler European Centre For Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)’ten alınmaktadır. Günü gününe verilerin otomatik olarak elde edilebilmesi için ECMWF Mars Data Server ODTÜ_DBE’nde kurulmuş ve https://olba.ims.metu.edu.tr:9443 adresinde hizmet vermesi sağlanmıştır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği sayesinde ECMWF verileri bu sistemle otomatik iletimle elde edilmekte ve doğrudan modelin kullanımı için arşivlenmektedir.

Aynı sistem daha sonra Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bilgisayarlarında kurulmuş ve her iki kurumda da yedekli ve benzer koşullarda parallel olarak çalıştırılmaktadır. WRF modeli deneme amacı ile şu an her gün üç günlük tahminler yapacak şekilde çalıştırılmaktadır. Ancak diğer iş paketinde geliştirilen veri asimilasyonu yöntemlerinde ilerleme sağlanarak daha uzun öngörü süreleri sağlanabilecektir.

Gelişmiş bir bölgesel atmosferik model olan WRF modeli aynı anda hem ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde her gün çalışmakta ve meteorolojik öngörüler üretmektedir.

Sonuçlara

http://linux-server.ims.metu.edu.tr/wrf/index.php

adresinden ulaşılabilmektedir. Öngörülerin doğrulanma çalışmalarından sonra pek yakında Meteoroloji Genel Müdürlüğünde’de yayınlanacaktır.

Örnek sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.

WRF model öngörüleri – 12 km çözünürlükle Doğu Akdeniz, Ege, Türk Boğazları, Karadeniz, Hazar alanlarını kapsayan bölgesel öngörüler
WRF model öngörüleri – 4 km çözünürlükle Türkiye anakarası ve komşu kıyısal denizleri kapsayan alt-bölgesel öngörüler

WRF modelinde ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ürettiği verilerin önemli bir kısmı asimile edilerek model sonuçlarının gerçekleşen fiziksel koşullarla koşut gitmesi sağlanmaktadır.

 

Haberler

METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ: UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE KULLANICI HİZMETLERİ'NIN GELİŞTİRİLMESİ
Proje desteği: TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Online Kişi Sayısı :

We have 9 guests online