Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

MOMA Öncelikleri
MOMA Öncelikleri PDF Print E-mail

 

DOĞA BİLİMLERİ ÖNCELİKLERİ VE MOMA

MOMA Projesinde hedeflendiği gibi araştırma kurumları (ülkemizde: Üniversiteler) ile kamu kurumları arasında işbirliği, yıllardan beri tartışılan ama bütün gerekçeleri bilinse de garekli altyapı olanakları gelişmediğinden bir türlü yeterince gerçekleştirilemeyen konuların başında gelmiştir. Bu tür işbirliği'ne en çok gerek duyulan yerlerden biri, ve sanırız en önemli olanı ise doğa bilimlerinin ana bileşenleri olan oşinografi / atmosfer / iklim / ekosistem bilimleri alanıdır.

Doğa bilimlerinin 'insan' arayüzü (iklim, kirlenme, çevre koruma, sürdürülebilir kaynak yonetimi) nedeniyle,  bugün dünyada her ülke kendi kaynak ve olanakları oranında stratejiler geliştirmektedir. Pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de araştırma öncelik ve stratejileri çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilmeli ve kamu eliyle pratiğe uygulanmalıdır. Mirasın gelecek kuşaklara bırakılabilmesini hedefleyen sürdürülebilir kaynak yönetimi ve doğanın korunması bilgi ister, ve bugün artık bir uygarlık ölçüsüdür.

Ülkemizde sağlam bir ulusal politika oluşturulamadan hazırlıksız yakalandığımız iklim değişimi problemi, bugün gündeme bütün ağırlığıyla çökmüştür; kurumlarımız ise iklim sisteminin incelenmesini ne yazık ki, sadece basit bir gözlükle istatistiksel sonuçlar kapsamında görmekte, sistemin karmaşık dinamiğini sorgulama gereği duymamaktadır. Oysa küresel iklim sistemi, izlenmesi ve yeterince anlaşılması küresel olduğu kadar ulusal çabalar da gerektiren, son derece karmaşık, dinamik bir sistemdir. Değişkenlik içinde çoğu kez yitirilen değişimin farkına varılması ve sayısal büyüklüğünün saptanması, ve söz konusu sistemlerin gözlemlerle sürekli izlenmesini, durumlarının modeller aracılığıyla öngörülebilmesini gerektirir. İklim sistemi değişkenleri bölgesel / küresel ölçeklerde anlık olarak örneklenebilmeli, fiziksel / biyokimyasal süreçler modellerle doğrulanabilmeli ve davranışları öngörülebilmelidir. Kolayca görülebileceği gibi, bu da çok yönlü bilimsel / teknolojik birikim, süreklilik ve bütünsellik içeren bir ‘büyük bilim yaklaşımı’ gerektirir.

Doğanın korunması amacının ötesinde, günlük sosyo-ekonomik faaliyetler de doğanın gözlenmesini ve anlık durumlarının algılanmasını ve günden güne ya da daha uzun sürelerde değişimlerinin öngörülmesini gerektirir. Meteorolojik ve oşinografik gözlem ve öngörüler, her kesimden insanın ve ekonomik birimlerin gerek duyduğu ya da duyacağı bilgileri sağlarlar. Bu bilgiler, sanayi, taşımacılık, enerji kullanımı ve verimliliği, kültür balıkçılığı, petrol arama faaliyetlerinin risk ve etkileri, balık stok yönetimi, büyük nüfüs barındıran kıyı kentlerimizin atıkları ve çevre etkilerinin saptanması, gibi pek çok konuda karar süreçlerine ve yönetim planlarına girdi sağlarlar. 

MOMA Projesi yukarıda belirtilen önceliklere yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Haberler

METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ: UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE KULLANICI HİZMETLERİ'NIN GELİŞTİRİLMESİ
Proje desteği: TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Online Kişi Sayısı :

We have 38 guests online