Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Proje Çıktıları
Proje Çıktıları PDF Print E-mail

 

Projede Elde Edilen Çıktılar:

1- Çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan ve katılımcı kuruluşlardan sağlanan tarihsel meteorolojik ve oşinografik iklimsel verilerin ftp sunumları

2- Yeniden kurulan ve modernize edilerek entegre edilen toplam 17 adet otomatik kıyısal istasyondan gerçek zamanlı elektronik veri iletişimi ile sağlanan su seviyesi, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve yönü, barometrik basınç, deniz suyu sıcaklık ve tuzluluğu zaman serisi verileri

3- İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda kurulan ADCP Akustik Doppler Akıntı Profilleyici istasyonlarından gerçek zamanlı elektronik veri iletişimi ile sağlanan akıntı profilleri ve taban su sıcaklığı zaman serisi verileri

4- İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda besin tuzları (nitrat, nitrit, fosfat, silikat), klorofil derişimleri ve plankton örnekleri zaman serisi verileri

5- Erdemli’de kurulan girdap kovaryans, ölçüm sisteminden elde edilen rüzgar hızı, sıcaklık, nem, hava basıncı, karbondioksit, su buharı gerçek zamanlı verileri; deniz ile atmosfer arası ve kıyı ile açık deniz arası türbülanslı akım momentum, ısı ve madde taşınımı ölçümleri

6- Yukarıdaki tüm sistemlerin elektronik veri iletişim, analiz / değerlendirme yöntem ve yazılımları, ftp ve web arayüzleri

7- Kilikya Baseni ve Kuzey Levant Denizi dolaşım modelinden günlük olarak üretilen 1.35 km yüksek çözünürlükte 5 günlük üç boyutlu akıntı, sıcaklık, tuzluluk ve su seviyesi, deniz ve atmosfer arası momentum, ısı ve kütle akıları öngörüleri, İskenderun Körfezi veya istenen herhangi bir başka alan için ayrıntılı sonuçların sunumları

8- İstanbul ve Çanakkale Boğazları yüksek çözünürlükte model sonuçları ve başlangıç ve sınır şartlarına bağlı davranış, düşey ve yatay karışım ve komşu denizler arası değişim akıntıları hesaplamaları ve bilimsel değerlendirmeleri

9- Kurulan ve ODTÜ ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde paralel çalıştırılan aerosol toz taşınımı modeli ile Afrika – Asya ve Avrupa kıtalarının büyük bölümünü kapsayan alan içinde 5 günlük toz taşınımı öngörüleri

10- Kurulan ve ODTÜ ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde paralel çalıştırılan WRF (Weather Research and Forecast) modeli ile Balkanlar, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi’ni kapsayan bölgede 12 km, Türkiye ve komşu kıyısal denizleri kapsayan bölgede ise 4 km çözünürlükte hesaplanan meteorolojik değişkenleri içeren bölgesel atmosferik dolaşım modeli öngörüleri

11- ECMWF ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde günlük olarak sağlanan çeşitli gözlem verilerinin asimilasyonu yöntemi ve bu yöntem ile iyileştirilen ve gerçeğe daha fazla yaklaşması sağlanan WRF bölgesel atmosferik dolaşım modeli öngörüleri

12- Yukarıdaki model öngörü sistemlerinin yazılımları ve günlük çıktılarının web ve ftp arayüzleri

13- Yukarıdaki sistemlerin genel kullanıcılarının saptanması ve kullanıcı ilişkileri
 

 

Haberler

METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ: UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE KULLANICI HİZMETLERİ'NIN GELİŞTİRİLMESİ
Proje desteği: TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Online Kişi Sayısı :

We have 43 guests online