Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Moma Tarihçe
Moma Tarihçe

 

MOMA PROJESİNİN OLUŞUMU 

Yakın dönemlerde aşağıdaki öncelik tanımlamalarına paralel gerekçeler Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)'nun gündemine gelmiş, ve özellikle konumuz olan deniz bilimleri araştırmalarını konu edinen, TÜBİTAK/TTGV girişimi ile bir politika öngörü çalışması yayınlanmıştır. Bu çalışmanın MOMA Projesini özellikle ilgilendiren kısmı aşağıdaki raporda yer almıştır.

Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu Ekosistem ve İklimsel Değişim Alt Grubu Sonuç Raporu, TÜBİTAK, 2002.

Moma Projesi ilk kez aşağıdaki toplantıda gündeme gelmiştir:

Ulusal İklim Bilimleri Kollokyumu 2005 UİK 05

Düzenleyenler: Prof. Emin Özsoy ve Prof. Mehmet Karaca

(ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü / İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü)
Yer ve tarih: 6-7 Nisan 2005:
Suphi Öner Uygulama Oteli, Mersin
8 Nisan 2005: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, Mersin

Bu toplantıda ülkemizde yapılan çalışmalar sunulmuş, Üniversite araştırma birimleri ve kamu kurumlarından katılımcılarca ortaya konan öncelikler ve yapılması gerekenler tartışılmıştır.

Bu sırada TÜBİTAK tarafından Kamu Araştırmaları Programı'nın oluşturulması, saptana önceliklere uygun faaliyetlerin projeler olarak tasarlanmasına öncüluk etmiştir. Sonuçta bu toplantıda biri gözlem ve öngörü sistemleri, diğeri ise iklim değişimi senaryoları konularında olmak üzere öncelikli projelerin oluşturulması gündeme gelmiştir. Bir anlamda MOMA Projesi oluşmüştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberler

METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ: UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE KULLANICI HİZMETLERİ'NIN GELİŞTİRİLMESİ
Proje desteği: TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Online Kişi Sayısı :

We have 29 guests online