Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

İş Paketi 9:
İş Paketi 9:
 
Amaçlar
1- Meteoroloji ve oşinografi bilgi sistemlerinin olası genel kullanıcılarının belirlenmesi
2- MOMA Projesinde geliştirilen meteoroloji ve oşinografi gözlem ve öngörü sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda ilgili kurum ve kişilere tanıtılması, faydasının ve ulusal ve uluslararası toplumda görünürlüğünün sağlanması
Yöntem ve Faaliyetler (İş paketi kapsamında (alt iş paketlerini de kapsayacak şekilde) gerçekleştirilen her türlü faaliyet, kullanılan yöntem, elde edilen bulgu, yurt içi ve yurtdışı seyahat bilgileri vb.)

İlk 2 yılı mevcut projede tamamlanmış olmakla birlikte, MOMA Projesi 10 yıl sürebilecek bir geliştirme faaliyeti olarak tasarlanmıştır. Çeşitli aşamalarla gelişen faaliyet sonunda, 10 yıl sonrasının nihai hedefi olarak, öncelikle ülkemiz vatandaşlarının ve bölgemiz halkının denizlerimizde olabilecek değişim ve değişkenliklerden, deniz-kara-atmosfer etkileşimlerinden olumsuz yönde etkilenmesini en aza indirmek için deniz ve atmosfer olaylarının örneklenmesi, ilerideki durumlarının öngörülebilmesi ve oluşabilecek etkilere karşı erken uyarı sisteminin geliştirilebilmesi amaçlanmıştır.

Oluşturulan sistemlerden maksimum yararın sağlanabilmesi için faliyetlerin ve çıktılarının ulusal ve uluslararası toplumla paylaşılması gerekir. Bu amaçla denizlerimiz ve çevreyle ilgili tüm kurum, kuruluş, dernek, vakıf, oda vb. örgütlerin ve de dolaylı olarak tüm vatandaşlarımızın haberdar edilmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin yararlarının toplumca benimsenmesinin sağlanması amaçlanır.

MOMA projesinin amacı, genel kullanıcıların gereksinmeleri, dünyadan örnekler ve Proje’de ulaşılan durum sıkça ve elden geldiğince proje katılımcılarına ve genel kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır.

Elde Edilen Çıktılar (Her türlü prototip, tasarım, kritik analiz, benzetim, patent, entegre devre topografyaları, model, algoritma, yazılım, şartname, test, rapor vb.)

Moma projesi hedefleri kapsamında ülkemiz genelinde konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları araştırılmış ve saptanabilenlerin bir listesi aşağıda çıkartılmıştır:

Kazanlı Çevre Koruma Derneği
    E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Şehir        : Mersin
Kazanlı Chelonia Mydas Çevre Koruma Derneği KAÇED
    E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Web adresi     : www.kaced.com
    Şehir        : Mersin
Arkadaş Çevre Grubu ARKADAŞ
    E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Şehir        : Mersin
Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD )
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Web adresi     : www.dhkd.org
Şehir        : İstanbul
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Web adresi     : www.wwf.org.tr
Şehir        : İstanbul
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Web adresi     : www.cekulvakfi.org
Şehir        : İstanbul
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Web adresi     : www.turmepa.org.tr
Şehir        : İstanbul
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.tudav.org
Şehir        : İstanbul
Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.afag.org
Şehir        : İstanbul
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
E-posta    :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.turcek.org.tr
Şehir        : İstanbul
Marmara Çevre Platformu
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Şehir        : İstanbul
Yeşil Adımlar Çevre Eğitimi Derneği
E-posta    :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.yesiladimlar.org
Şehir        : İstanbul
Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.dogasavascilari.org
Şehir        : İstanbul
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ÇEVKO
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.cevko.org.tr
Şehir        : İstanbul
SOS İstanbul Çevre Gönüllüleri Platformu
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Şehir        : İstanbul
Greenpeace Akdeniz Ofisi, Türkiye
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.greenpeace.org.tr
Şehir        : İstanbul
Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.cmo.org.tr
Şehir        : İstanbul, Mersin
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.tema.org.tr
Şehir        : İstanbul, Mersin
Adana Çevre Koruma Ve Sorunları Derneği
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Şehir        : Adana
İstanbul Çevre Konseyi (İÇK)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.istcef.org
Şehir        : İstanbul
Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.cesav.org
Şehir        : İstanbul
Mersin Çevre Koruma Vakfı
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.mersincevre.gov.tr
Şehir        : İstanbul
Tarsus Çevre Koruma Kültür Ve Sanat Merkezi Derneği
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.ceksam.org
Şehir        : Tarsus/Mersin
Denizciler Dayanışma Derneği
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.ddd.org.tr
Şehir        : İstanbul
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Şehir        : İstanbul
Deniz Ticaret Odası
E-posta    : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web adresi     : www.denizticaretodasi.org
Şehir        : İstanbul, Mersin

Bunların dışında Türkiye denizleri ve küresel iklim verileri ile ilgili web sayfaları bağlantıları, çeşitli veri ve bilgi kaynakları toplanmış ve
http://linux-server.metu.edu.tr
adresinde “links” seçeneğinde listelenerek sunulmuştur. Bu listeler güncellenerek duyurulmaya çalışılmıştır.

ODTÜ-DBE’ne veya katılımcılarına MOMA projesi sonuçlarının potansiyel kullanıcıları tarafından bilgi edinme amacıyla iletilen çeşitli isteklere yanıt verme olanağı doğmuştur. Geniş bir potansiyel kullanıcı dağılımı bulunmakla birlikte sonuçların kamuya aktarılması ile bu kullanımın büyük çapta genişlemesi beklenmelidir. Ancak sonuçların daha iyi anlaşılabilmesi ve kullanımı için kullanıcıların bilgilendirilmesi ve gerektiği durumlarda eğitilmesi gerekmektedir. Gerekli geliştirmeler yapılmasına rağmen, bu amaçla yapılması düşünülen kullanıcı konferansları bu aşamada yapılamamıştır. Projenin yeni bir aşamasında kapsam genişletilerek gerekli duyuru ve kullanıcı konferanslarının yapılması gereklidir.

MOMA projesinin görünürlüğünün sağlanması için aşağıda bilgileri verilen yurt içi ve yurt dışında pek çok toplantıya katılım sağlanmıştır:

(1)
23 Mart 2006
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
46. Dünya Meteoroloji Günü Kutlamaları
Doğal Afetlerin Önlenmesi ve Zararlarının Azaltılması" konulu panel
Davetli sunum:
Emin Özsoy
MOMA Projesi: Gözlem ve Öngörü Sistemleri

(2)
25-27 Eylül 2007
Rapid Environmental Response Conference
Villa Marigola, Lerici, İtalya
http://geos2.nurc.nato.int/mreaconf/
Session: Processes, small-scales and inter-disciplinary studies:
Davetli sunum:
Emin Özsoy
The MOMA project:
Meteorology and Oceanography Pilot Network for Turkish Coastal Seas
http://geos2.nurc.nato.int/mreaconf/ppt/5.pdf

(3)
28 Eylül 2007
NATO Undersea Research Center, La Spezia, Italya
TSS-08 Turkish Straits Experiment
Toplantı katılımı:
Emin Özsoy

(4)
21-23 Ekim 2007
TÜSSİDE, Gebze, İstanbul
EURISY, TÜBİTAK ve European Space Agency (ESA)
Uzay Faaliyetlerinde Türk ve Avrupalı Aktörler Arasında İşbirliği Alanları ve Mekanizmalar
Toplantı katılımı ve poster sunumu:
Emin Özsoy ve Hasan Örek
Deniz Bilimlerinde uydu verilerinin kullanımı

(5)
23 Ekim 2007
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Çubuklu - İstanbul
Özel sunum:
Emin Özsoy
MOMA Projesi’nde gelişmeler

(6)
7-9 Kasım 2007
Expert Meeting on an International Sand and Dust Storm Warning System
Barcelona Supercomputing Center (BSC) 
Barcelona, İspanya
http://salam.upc.es/wmo/?q=node/5
Toplantı katılımı:
Emin Özsoy, ODTÜ-DBE
Mustafa Coşkun, Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md.
Poster sunumu:
Emin Özsoy
Modeling / Forecasting of Mediterranean and Central Asian Dust Storms

Grup fotoğrafı: Expert Meeting on an International Sand and Dust Storm Warning System, ¬7-9 Kasım 2007, Barcelona, İspanya

(7)
16 – 18 Ocak 2008
CIESM Workshop No. 34
Towards Integrated Mediterranean Marine Observatories
NURC – NATO Research Centre
La Spezia, Italy
Davetli sunum:
Integrated Observatories in the Seas of the Old Worldciesm workshop 34 ciesm workshop 34
http://www.ciesm.org/online/monographs/LaSpezia.html
http://www.ciesm.org/online/monographs/LaSpezia08.pdf

(8)
2-4 Haziran 2008
Hydrological Cycle in the Mediterranean Experiment (HyMeX)
2nd HyMeX workshop,
Ecole Polytechnique, Palaiseau, France
Emin Özsoy
Monitoring Exchange Flows and Transport across the Turkish Straits
http://www.cnrm.meteo.fr/hymex/global/documents/program_2nd_HyMeX_workshop.pdf
http://www.cnrm.meteo.fr/hymex/index.php?lang=english&page=view_abstract&num=28

(9)
24 Haziran 2008
Mersin
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Davetli konuşma:
Emin Özsoy
Oşinografik Gözlem ve Öngörü Sistemleri
 
 


Mersin Kongre Merkezi’nde Mersin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Konuşması’ndan

(10)
2-4 Temmuz 2008
Castro Urdiales, Cantabria, İspanya
Nonlinear processes in oceanic and atmospheric flows
Sunum:
Emin Özsoy
Dynamical response characteristics of the Turkish Straits and Black Sea system
http://ifisc.uib.es/public/nloa2008/
http://ifisc.uib.es/public/nloa2008/presentation/392Castro Urdiales’ten toplantı sunumu ve genel görünüm

(11)
19-29 Temmuz 2008
University of Miami
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science
Çalışma ziyareti:
Emin Özsoy / Tamay Özgökmen
Boğaz modellerinin geliştirilmesi için çalışma grubu toplantısı
 
 


Miami çalışma grubu toplantısından görünümler

(12)
29 Eylül – 1 Ekim 2008
3rd ESF MedCLIVAR Workshop on
Understanding the mechanisms responsible
for the changes in the Mediterranean Sea circulation
and sea level trends
Rhodes GREECE
Response characteristics of the Turkish Straits System
Davetli konuşma:
Emin Özsoy
http://www.medclivar.eu/workshop_3.html
http://www.medclivar.eu/workshopdocs/presentations/Session3_Ozsoy.pdf
 

MedClivar toplantısına ev sahipliği yapan Rodos Akvaryumu

 

 

 

 

Haberler

METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ: UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE KULLANICI HİZMETLERİ'NIN GELİŞTİRİLMESİ
Proje desteği: TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Online Kişi Sayısı :

We have 51 guests online