Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Iş Paketi 1:
Iş Paketi 1:

 

İP1: Bölgesel ve Yerel Sistemlerin Analizi

Amaçlar:

1- Meteorolojik ve oşinografik uzun süreli gözlem / iklim verilerinin derlenmesi ve bütünleştirilmesi
2- Veri altyapısının bölgesel iklim değişkenliğinin tanımlanması için kullanıma sunulması
3- Eldeki verilerle, projenin diğer iş paketlerindeki incelemelerin desteklenmesi

Proje Yürütücüsü ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nce pek çok ulusal ve uluslararası kaynaktan sağlanan meteorolojik ve oşinografik iklimsel veriler öncelikle bir araya getirilmiştir.

İş paketi çalışmalarına katılmak isteyen kurumlardan gelen temsilcilerle oluşturulan bir çalışma grubu, 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde Erdemli'de bir toplantı düzenlemiş, bu toplantıda ODTÜ DBE, İTÜ AYBE ve DMİ Gn. Md. ellerindeki bazı iklimsel verileri veri bankasına sağlamışlardır.

Proje katılımcı kuruluşlarınca sağlanan tarihsel veriler arşive eklenmiş ve tüm veriler bir veri sunucusunda proje katılımcılarına sunulmuştur.


Aralık 2006 bölgesel / yerel veri analizleri çalışma grubu toplantısına katılanlar

MOMA projesi için bir web sayfası hazırlanmış ve

http:/144.122.146.46

adresinde yayınlanmıştır. Proje dökümanları ve İş Paketleri ile ilgili bilgiler, burada mevcuttur.

Bu iş paketi faaliyetleri kapsamında çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan, yardımcı ve katılımcı kuruluşlardan sağlanan meteorolojik ve oşinografik iklimsel veriler bir sunucu bilgisayarda toplanmıştır. Toplanan verilerin hacmi yaklaşık 4.5 Gb büyüklüğündedir.

MOMA web sayfasından ulaşılabilen
ftp ile linux-server.ims.metu.edu.tr
(Şifreli) adresinde bir ftp sunucusu kurulmuş ve bu dizine kullanıcı adı moma ve şifre ile ulaşım sağlanmıştır. Burada veri arşivleri dizinler şeklinde yer almaktadır ve Proje katılımcıları bu verilere ulaşabilmektedir.

MOMA Projesi web sayfalarından da ulaşılabilen veri arşivi ftp sunucusunu ekranı

 

 

Haberler

METEOROLOJİ / OŞİNOGRAFİ MÜKEMMELİYET AĞI (MOMA) PİLOT PROJESİ: UYDU VE YER GÖZLEM, VERİ ASİMİLASYONU, ÖNGÖRÜ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİVE KULLANICI HİZMETLERİ'NIN GELİŞTİRİLMESİ
Proje desteği: TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Online Kişi Sayısı :

We have 41 guests online